OpenAdes ANADEFI

Anadefi OpenAdesOpenAdes jest pakietem deweloperskim opartym o silnik analityczny i ratingowy ANADEFI, przeznaczonym do integracji ANADEFI w aplikacjach biznesowych. Zapewnia wszelkie metody do zaprojektowania własnego interfejsu użytkownika lub jego integrację z istniejącymi aplikacjami (na przykład, może wyliczyć ocenę scoringową w czasie rzeczywistym na podstawie danych z aplikacji zewnętrznych do Anadefi).

OpenAdes jest dostarczany wraz z modułem umożliwiającym ustawienie określonych funkcjonalności w środowisku intranetowym. Posiada bardzo skuteczne funkcjonalności do generowania całościowych skryptów integrujących dane finansowe, siatki finansowe i obliczenia generowane w czasie rzeczywistym. Wszystkie dokumenty tworzone przez administracyjny moduł ANADEFI mogą być eksportowane w formacie PDF.

OpenAdes dzięki swojemu silnikowi obliczeniowemu może być również wykorzystany w łańcuchu decyzyjnym bez żadnej interwencji ludzkiej.

Transmitowanie elementów behawioralnych wymaganych do kalkulacji scoringowej staje się proste i natychmiastowe.

OpenAdes:

  • Jest komponentem pakietu oprogramowania działającym jak proxy
  • Pozwala zarządzać połączeniami i komunikacją z serwerem Ades
  • Może być zainstalowany na serwerze Ades lub jakimkolwiek innym serwerze
  • Nie wymaga żadnych specyficznych instalacji
  • Może działać w ramach różnych aplikacji poprzez WebServices, klasy Java, API (C, Pascal, etc), lub protokół w ramach gniazd IP.