O firmie

O.R. System jest dostawcą rozwiązań i oprogramowania dla celów zarządzania ryzykiem kontrahenta, analiz finansowych i stosowania ratingów wewnętrznych. Posiadając ponad 300 000 użytkowników w 70 krajach, jesteśmy liderem w naszej branży. Jesteśmy też partnerem naszych klientów, tworząc dla nich wartość i stale adaptując się do specyficznych rynków oraz potrzeb.

Wspierając klientów, stworzyliśmy interdyscyplinarny i doświadczony zespół ekspertów z zakresu rozwiązań merytorycznych (analizy finansowe i modele ratingowe), kierowników projektów, ekspertów narzędziowych, architektów technicznych oraz wyspecjalizowanych wykładowców szkoleniowych.

Historia

Firma O.R. System została założona w roku 1985 przez Pana  Alain Foret (Montpellier Business School) w celu tworzenia dedykowanych rozwiązań informatycznych dla banków i instytucji finansowych.

Pierwsza wersja naszego flagowego produktu, Anadefi, została zaprojektowana i wdrożona we wczesnych latach 90-tych, jako potężne narzędzie do analiz finansowych pomagające instytucjom finansowym w ocenie ich klientów i kontrahentów.

Wraz z szybkim rozwojem wymogów regulacyjnych zawartych w dokumentach bazylejskich Basel I, II i III, narzędzie Anadefi zostało rozszerzone z rozwiązania dla celów analiz finansowych do kompleksowej platformy wspierającej implementację jakiejkolwiek metodologii ratingów wewnętrznych.

Anadefi szybko stało się wiodącym rozwiązaniem dla celów zarządzania ryzykiem kredytowym kontrahenta wśród czołowych europejskich instytucji.

W roku 2005 O.R. System wdrożyło wersję ANADEFI dedykowaną dla banków centralnych w celu zapewnienia kompleksowej obsługi dotyczącej zarządzania danymi, informacjami finansowymi oraz danymi dotyczącymi incydentów płatniczych i ryzyka.

Firma została wykupiona w roku 2010 i jest dalej dynamicznie rozwijana dzięki znaczącemu przyrostowi klientów oraz rozwojowi nowych międzynarodowych obszarów działalności w Polsce i Brazylii.