Rozwiązanie i Usługi

Rozwiązanie

Ryzyko kontrahenta towarzyszy instytucjom finansowym i przedsiębiorstwom w codziennej działalności, jest częścią ich modelu biznesowego. Potrzebują solidnego, elastycznego i skalowalnego rozwiązania automatyzującego procesy analizy finansowej i stosowanie ratingów wewnętrznych wobec swoich klientów.

ANADEFI® jest w pełni konfigurowalnym narzędziem pozwalającym na kompleksowe zarządzanie ryzykiem kredytowym kontrahenta. Zapewnia również zgodność z wymogami regulacyjnymi i zapisami Komitetu Bazylejskiego (Bazylea II i III). Posiada unikalne repozytorium centralizujące dane ilościowe, jakościowe, finansowe i niefinansowe, umożliwiające obsługę zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych źródeł informacji. Standaryzuje procesy ocen finansowych i stosowania ratingów wewnętrznych klientów i stron trzecich. Dzięki biznesowemu interfejsowi użytkownika pozwalającemu skrócić czas implementacji, nowe wewnętrzne modele ratingowe stają się łatwo integrowalne. ANADEFI® jest narzędziem wsparcia decyzji biznesowych wzmacniającym współpracę jednostek organizacyjnych oraz optymalizującym procesy decyzyjne.

Rozwiązanie to umożliwia pracę w środowisku wielojęzykowym, wielowalutowym i może być implementowane w środowiskach międzynarodowych.

Jest łatwe w obsłudze i wdrożeniu i może być dostarczone “pod klucz” – wykorzystywane jest przez szereg typów jednostek, od “front-office’u” i oddziałów aż po ryzyko.

Rozwiązanie dla wielu segmentów : firmy indywidualne, detaliczne, MiŚ, klienci kluczowi, korporacje, stowarzyszenia, organizacje publiczne, banki i instytucje finansowe, segmenty specyficzne (rolnictwo, nieruchomości), leasing, factoring, LBO, finansowanie strukturyzowane, etc.

Rozwiązanie dla wielu branż: finanse, rolnictwo, przemysł, usługi, nieruchomości.

Rozwiązanie dla wielu krajów: możliwość zarządzania wieloma szablonami sprawozdań finansowych, harmonizacja kont, MSR, IFRS, etc.

Korzyści dla klientów:

  • Unikalne rozwiązanie do analizy finansowej
  • Rozwiązanie do ratingów wewnętrznych spełniające wymogi Bazylei II i III
  • Kompletne repozytorium danych ułatwiające kontakty z regulatorem i audyty regulatora
  • Narzędzie dla użytkowników biznesowych redukujące czas wdrożeń modeli
  • Kompletne rozwiązanie wspierające strategie biznesowe

Usługi

Wdrożenie ANADEFI® może być przeprowadzone bezpośrednio przez użytkowników biznesowych z udziałem jednostek informatycznych.

W celu wsparcia swoich klientów, O.R. System stworzył dedykowaną metodologię analiz finansowych i ratingów wewnętrznych oraz na bieżąco współpracuje z nimi w celu zrozumienia charakteru prowadzonej działalności i dostosowania rozwiązania do każdego otoczenia organizacyjnego i procesowego.

Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie najlepszych praktyk w dziedzinie analiz finansowych i zarządzania projektami. Pozwala ono na zapewnienie odpowiednich procesów wdrożeniowych zgodnie z wymogami jakościowymi, finansowymi i czasowymi naszych klientów.

Utrzymanie i wsparcie klientów

Moduły ANADEFI są stale uaktualniane w celu uwzględnienia najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem kredytowym w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach.

Nowe uzupełniające i główne wersje są dostarczane regularnie i mogą być wdrożone bez większych zakłóceń w codziennej działalności naszych klientów.

O.R. System zapewnia klientom stałe wsparcie techniczne poprzez swój „hot-line” dostępny na żądanie oraz pomoc na miejscu w specjalnych sytuacjach.