ANADEFI Cash & Credit

W 2013 roku liczba wniosków o upadłość w Polsce wyniesie prawdopodobnie około 4500 – jest to rekordowy poziom z ostatnich 5 lat. Wraz z rosnącą wartością należności i rozliczeń między przedsiębiorstwami, generowanie gotówki i redukowanie opóźnień w płatnościach staje się prawdziwym wyzwaniem dla działów finansowych.

Aby zdefiniować politykę windykacji należności, niezbędna jest konsolidacja i adaptacja informacji oraz umiejętność ich dystrybucji.

O skuteczności systemu ściągania należności nie powinny świadczyć tylko wskaźniki takie jak cykl regulowania należności, ale też możliwość dostosowywania się procesów windykacyjnych firmy do rozwoju ryzyka klienta.

Wprowadzenie do ANADEFI Cash & Credit

Dzięki ANADEFI Cash & Credit możliwa jest kontrola polityki kredytowej, w tym: doboru kryteriów scoringu klienta, zarządzanie przyznawaniem kredytów, automatyczna integracja danych finansowych –
i ręczne wprowadzanie tych nieopublikowanych – łącza danych z agencjami danych kredytowych (Bisnode Dun&Bradstreet, Coface, Altares, Diane, itp.), automatyczne generowanie raportów analitycznych, tworzenie własnych kwestionariuszy kontekstowych, zarządzanie opóźnieniami spłat i poręczeniami.

ANADEFI Cash & Credit wykorzystuje jeden z najbardziej sprawdzonych silników analizy finansowej w bankowości i sektorze finansowym na świecie, z którego korzysta 300 000 użytkowników w 70 krajach.

ANADEFI Cash & Credit, przy wykorzystaniu sieciowego modułu do tworzenia procesów, umożliwia tworzenie struktury wielokanałowych  procesów kontaktu z klientami (poczta, email, fax, sms). Łatwość obsługi systemu w trybie „Touch and Go” pozwala na definiowanie i wdrażanie nowych procesów biznesowych w trybie dziennym.

Kolejnymi korzyściami jakie niesie ANADEFI Cash & Credit to możliwość konsolidacji sprawozdań i innych danych finansowych klientów oraz kompletny i wnikliwy wgląd w działalność finansową firmy.

Możliwe jest wykorzystanie wszelkich Państwa kryteriów generowania przepływów pieniężnych w ramach polityki ostrzeżeń i notyfikacji, jak również śledzenie zmian w zachowaniu płatnika lub statusie płatności, monitoring reklamacji oraz ocen scoringowych (zewnętrznych i wewnętrznych) jak również wskaźników i agregatów konfigurowalnych w ANADEFI Cash & Credit.

Dzięki ANADEFI Cash & Credit  mogą Państwo uzyskać pełen wgląd w ryzyko kredytowe poprzez kompleksowe analizy finansowe i scoringowe oraz konsolidację informacji nt. ściągania należności.

Korzyści

 • Optymalizacja relacji finansowych z klientami
 • Konsolidacja informacji na temat zachowań płatników
 • Solidna i wiarygodna analiza finansowa
 • Wysoka trafność score’ów
 • Automatyzacja procesów

Funkcjonalności

Cash

 • Automatyczna integracja wszystkich danych: konta, wpisy księgowe, score’y, itp.
 • Kompleksowe zarządzanie ściąganiem należności
 • Workflow, zarządzanie zadaniami użytkowników
 • Automatyczne zarządzanie wielokanałową korespondencją masową i indywidualną (poczta, fax, email, sms)
 • Zarządzanie reklamacjami
 • Śledzenie relacji z klientem i sytuacji finansowej
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Analiza zachowań płatników
 • Raportowanie typu dashboarding
 • Wspomaganie operacyjne i decyzyjne (dashboarding)

Credit

 • Automatyczna i ręczna integracja sprawozdań finansowych i score’ów
 • Automatyczny interface z dostępem do danych agencji kredytowych
 • Konfigurowalny model scoringowy
 • Kontekstowy kwestionariusz kredytowy
 • Polityka kredytowa: przyznawanie kredytów, zarządzanie opóźnieniami spłat, etc.
 • Archiwizacja wskaźników: cykl regulowania należności, ACD, dni zaległości, kwoty zaległe i niespłacone, analiza scoringowa
 • Konfigurowalne raporty finansowe

ANADEFI Cash & Credit jest rozwiązaniem pod klucz, integrowalnym sieciowo, z funkcjonalnościami nowej generacji. Jest wielojęzyczne, wielowalutowe, łatwe w użytkowaniu i szybkie we wdrożeniu. Ponadto nie potrzebuje instalacji hardware do wysyłania maili, smsów lub faxów.